Den svenska spellagen – Kontroll bättre än förbud?

På senare tid har vi sett hur cirka 70% av befolkningen står bakom ett förbud för spelreklam. I samband med att vi fick den nya spellagen i Sverige blev reklamen allt mer aggressiv och röster höjs för att ta i med hårdhandskarna.

Men är förbud rätt väg att gå? 

För att kunna svara på den frågan måste vi backa bandet cirka 4 år. Till den dag då regeringen bad om en utredning kring hur en spellagstiftning skulle kunna se ut. Gruppen som arbetade med denna utredning tittade närmare på bland annat den danska spellagen, och även den brittiska, och kom fram till ett förslag som skulle reglera den svenska spelmarknaden. 

Bakgrund och syfte

Anledningen till att en utredning initierades berodde först och främst på att det svenska spelmonopolet var satt ur spel. I samband med att dåvarande EG-domstolen fastställde att vinster som genereras från casinon och spelbolag inom EU skulle vara skattefria exploderade spelbranschen. Resultatet blev en stor mängd spelbolag som hade sin bas utomlands. De betalade ingen skatt i Sverige, och det handlade om miljardbelopp som staten gick miste om. Samtidigt ökade också antalet personer med spelmissbruk. 

Syftet var således: Återta kontrollen över spelandet, och ge de som vill spela online en högre säkerhet och trygghet. Eller på ren svenska – Rensa upp i spelträsket och samtidigt få in skattepengar från spelföretagen. 

En ny lag träder i kraft

Den 1 januari 2019 trädde den nya lagen i kraft. I och med denna lag ställdes det helt nya krav på spelbolagen. Det handlade bland annat om att de måste ha en svensk licens för att få lov att erbjuda spel i Sverige. För att få denna licens finns det ett antal kriterier som måste uppfyllas. Några av dem är: 

  • Spelare måste kunna ta en paus, eller stänga av sig själva
  • En licensavgift ska betalas.
  • Spelreklam ska vara måttlig.
  • Spelmissbruk ska motverkas. 

I mångt och mycket är det en lyckad lag. Alla de casinon du kan spela hos i Sverige, vilka du kan läsa mer om hos Casino.se, är mycket säkra. De betalar också skatt i Sverige vilket bidrar till statskassan. Idag finns det endast seriösa aktörer i Sverige som alla bidrar med skattemedel samtidigt som de erbjuder spel online. 

Alternativet till denna lag var att stoppa spelbolagen helt och hållet och på så sätt återfå monopolet. Hade man gjort på det viset hade man dock missat chansen att få in extra skattemedel, vilket var ett av syftena med spelregleringen. 

Finns utrymme för förbättringar

Det finns dock områden där man inte lyckats fullt ut, och ett av dem är spelreklamen som idag inte alls är måttlig. Tvärtom är den i dagsläget extrem, vilket inte alls var meningen när den nya lagen klubbades igenom i riksdagen. Här måste civilminister Ardalan Shekarabi sätta ned foten rejält och det räcker inte att be marknaden om självreglering. Tydliga riktlinjer måste skapas för att ge ett ramverk just för reklam. Ett förbud mot reklam kan bli verkningslöst då många medier idag arbetar från andra länder, och då inte påverkas av förbudet. Istället är en kontroll av reklamen önskvärd, där alla spelföretag får klara regler för vad som är OK och inte. Först då kan vi få en mer rimlig nivå på reklamen.