Forskning avslöjar: Samband mellan depression och fysiskt symptom

11/02/2024 09:07

Ida Hansson

Hälsa
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Forskningen visar att de två sakerna ofta går hand i hand.

Mest läst idag

Mentalt välbefinnande har med rätta blivit en prioriterad fråga runt om i världen. Antalet människor som kämpar med psykisk ohälsa har ökat, vilket beror på många faktorer.

Det dåliga hälsotillståndet kan manifestera sig på många olika sätt, men en av de vanligaste är depression.

En ny studie ledd av forskare från University of California San Francisco (UCSF) har upptäckt en fascinerande koppling mellan kroppstemperatur och depression, vilket öppnar upp för nya perspektiv i förståelsen och behandlingen av detta tillstånd.

Det rapporterar sciencealert

Med data insamlade från 20 880 personer under sju månader har teamet bekräftat att personer med depression ofta har en högre kroppstemperatur än de utan denna tillstånd. Denna upptäckt, som inkluderar deltagare från 106 olika länder, markerar ett betydande framsteg i forskningen, även om det fortfarande är oklart om det finns ett direkt orsakssamband mellan hög kroppstemperatur och depression.

"Det är den största studien hittills som undersöker sambandet mellan kroppstemperatur och depressiva symtom," påpekar UCSF-psykiatern Ashley Mason. Forskningen antyder att det kan finnas en biologisk koppling mellan kroppens temperaturreglering och psykiska hälsotillstånd, vilket potentiellt kan leda till nya behandlingsmetoder.

Forskarna spekulerar i att depression möjligen påverkar kroppens metaboliska processer eller kylmekanismer, vilket resulterar i en högre kroppstemperatur.

Intressant nog har tidigare studier visat att aktiviteter som spabad och bastubad, som främjar självkylning genom svettning, kan ha en positiv effekt på depressiva symtom, även om dessa studier har varit begränsade av sin lilla provstorlek.

"Ironiskt nog kan det att värma upp människor faktiskt leda till en rebound-sänkning av kroppstemperaturen som varar längre än att bara kyla ner människor direkt," förklarar Mason, vilket antyder att termiska behandlingar kan vara en framkomlig väg för personer med depression.

Studien har visat att mer allvarliga depressiva symtom korrelerar med högre genomsnittliga kroppstemperaturer, vilket understryker behovet av ytterligare forskning i detta sammanhang.

Med depression som påverkar en betydande del av världens befolkning, är varje ny insikt i dess mekanismer värdefull för utvecklingen av mer effektiva behandlingar.

"Med de ökande depressionstalen är vi entusiastiska över möjligheterna till en ny behandlingsväg," avslutar Mason.