Var är männen?

Skriven av Ida Hansson

128 veckor sedan

|

30/11/2021
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Många män tiger i debatten om mäns våld mot kvinnor. MDH-forskning visar, att männen måste engagera dig i mäns våld mot kvinnor.

Ett utbrett problem i samhället är mäns våld mot kvinnor.

Forskare på Mälardalens högskola jobbar nu med ett internationellt forskningsprojekt i varför vissa män engagerar sig i problemet och andra är helt tysta.

“Män som engagerar sig har ofta blivit inspirerade och influerade av kvinnor i sin närhet”, säger forskaren och universitetslektorn Anna-Lena Almqvist, enligt Svt Nyheter.

I forskningsprojektet på Mälardalens högskola har män från Spanien, Storbritannien och Sverige, som är verksamma i olika frivilligorganisationer eller som arbetar med dessa frågor professionellt, intervjuats.

Resultaten visar på några tydlig faktorer för varför några män bryr sig om att stoppa våld mot kvinnor, och varför många tiger.

“Män som engagerar sig kan ha personliga erfarenheter direkt eller indirekt av olika former av våld i familjen, som utövats av släktingar eller vänner till familjen. Dessutom går betydelsen av kvinnors inflytande i mäns liv inte att underskatta, säger Anna-Lena Almqvist.”