Män bör ha utlösning minst 21 gånger i månaden för att undvika cancer

Skriven av Ida Hansson

127 veckor sedan

|

16/12/2021
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En europeisk studie slår fast att frekventa utlösningar kan minska risken för prostatacancer hos män.

En europeisk studie publicerad i den medicinska tidskriften European Urology konstaterar, att frekvent utlösning hos män kan minska risken för prostatacancer.

Konklusionen av studien är viktig för att förebygga prostatacancer, eftersom att inte många justerbara orsaker till just den cancern är kända.

Studien pågick från 1992 till 2010 och involverade 31.925 män som skulle rapportera sina månatliga antal utlösningar. Deltagarna fick svara på hur ofta de hade utlösning när de var 20-29 år, när de var 40-49 år, och året innan studiestarten.

Data från totalt 480.831 'personår' analyserades, varav 3839 av de 31925 deltagarna diagnostiserades med prostatacancer under studiens cirka 18 år.

Forskarna undersökte de olika personernas månatliga utlösningar, och jämförde med andra vanor, såsom alkohol och matvanor, samt med om de fick diagnosen prostatacancer eller inte under de 18 åren.

Studien säger: "Vi fann att män som rapporterade högre i förhållande till lägre utlösningsfrekvens i sina vuxna liv, var mindre benägna att få diagnosen prostatacancer. Denna stora studie ger det starkaste beviset hittills, på den positiva effekten av utlösning har en förebyggande effekt mot prostatacancer."

Det är ännu inte känt exakt varför frekventa utlösningar hjälper till att förebygga prostatacancer, men forskare tror att det kan bero på, att en utlösning kan "spola ut" giftiga ämnen ur systemet, skriver 9gag.

Enligt studien är det exakt minst 21 utlösningar per månad som man ska sikta på för att minimera risken för prostatacancer. Ett sådant antal triggers kommer att minska risken med 33%.

En annan känd och justerbar orsak till bland annat prostatacancer är mat- och alkoholvanor. Dr. James Blach uttalade i samband med studien: "Om en man vill hålla sig utanför operationsrummet och undvika prostatacancer, då måste han gå 'all-in' på att undvika skräpmat med hög fetthalt [...] som är med till att skapa prostataproblem."

Man tror också att ekologiskt kaffe, tomater och växtbaserade fetter har en förebyggande effekt mot prostatacancer.

Enligt cancerfonden är de vanligaste symtomen på prostatacancer blod i urin eller sperma, minskande eller saknad sperma, cystit, ihållande smärta i mellanköttet, erektil dysfunktion, frekvent och nattlig urinering och okontrollerad urinering.

Det är oftast män över 50 år som drabbas av cancern.