Juicer återkallas: Innehåller mögelgift

29/08/2023 10:01

Henrik R

Foto: Wikipedia Commons
Foto: Wikipedia Commons
Juicer återkallas.

Mest läst idag

Bramhults Juice AB har beslutat att återkalla flera av sina juicer på grund av att de innehåller mögelgift.

Livsmedelsverket rekommenderar konsumenter att omedelbart sluta konsumera de berörda produkterna och returnera dem till butiken där de köptes.

Var bör du göra nu?

Om du har köpt någon av de berörda Bramhults juicerna, rekommenderas det att du omedelbart returnerar dem till butiken eller kasserar dem.

Vem står bakom återkallelsen?

Det är Bramhults Juice AB som är ansvariga för återkallelsen.

Vad innebär det för konsumenternas säkerhet?

Förekomsten av mögelgift i produkterna gör dem olämpliga som livsmedel. Det är därför viktigt att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för att undvika eventuella hälsorisker.