Bekräftar: Föräldrar anhållna för grov misshandel av spädbarn

04/12/2023 09:01

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
I en chockerande händelse i Västerås har ett spädbarn, mellan fem och sex månader gammalt, blivit utsatt för synnerligen grov misshandel.

Mest läst idag

Barnet, som nu vårdas på intensiven, har drabbats av allvarliga skador, vars exakta natur ännu inte är fastställd.

Åklagarmyndigheten har nu på måndagsmorgonen bekräftat att barnets föräldrar har anhållits i samband med händelsen.

De är misstänkta på sannolika skäl, vilket är den högsta misstankegraden.

En häktningsframställan har lämnats in till Västmanlands tingsrätt, och häktningsförhandlingar väntas ske snart.

Andreas Enbuske vid Åklagarmyndighetens presstjänst har uttalat sig till TV4 om fallet, betonande att båda föräldrarna är anhållna för synnerligen grov misshandel av sitt spädbarn.

I fall där barn utsätts för misshandel är det vanligt att någon närstående uppmärksammar situationen.

Polismyndigheten uppmanar alla som misstänker att ett barn far illa att anmäla detta till polisen eller socialnämnden.

Yrkesverksamma inom skola, förskola, hälso- och sjukvård har en lagstadgad skyldighet att rapportera sådana misstankar till socialnämnden.

Detaljerna kring hur misshandeln av det aktuella spädbarnet uppdagades är fortfarande oklara.

Fallet har väckt stor uppmärksamhet och understryker vikten av vaksamhet och snabbt agerande när det gäller barns välfärd.