Ekonomisk varning: Svenska hushåll står inför en kostnadschock nästa år

21/11/2023 08:05

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Levnadskostnaderna förväntas öka nästa år.

Mest läst idag

En ny prognos av Konsumentverket avslöjar att levnadskostnaderna för svenska hushåll kommer att stiga nästa år.

Enligt ekonomiska experter kommer prisökningar på varor och tjänster att vara en av de främsta drivkrafterna bakom den förväntade kostnadsökningen.

Dessa prisökningar beror på en kombination av internationella och nationella ekonomiska förhållanden.

En annan faktor som bidrar till den förväntade ökningen av levnadskostnader är inflationen.

Inflationen har en direkt inverkan på priset på allt från dagligvaror till större investeringar, vilket gör att hushållens utgifter ökar. Det rapporterar TV4 Nyheterna.

Dessutom påverkas levnadskostnaderna av förändringar i ränteläget.

Räntehöjningar, som ofta är ett svar på inflation, kan leda till högre kostnader för lån och krediter.

Detta påverkar i sin tur hushållens ekonomi, särskilt för de som har bolån eller andra skulder.

Enligt verket kommer kostnaden för kläder och skor att öka med 30 procent, vilket huvudsakligen tillskrivs förändringar i basgarderobens innehåll snarare än en faktisk prisökning.