Experter slår larm om Rysslands sköra tillstånd

Skriven av Mattias Svensson

2 veckor sedan

|

06/05/2024
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Experter föreslår att Rysslands robusta yttre döljer en verklighet av potentiellt inre sammanbrott.

Vid en första anblick verkar Ryssland hålla sin position med rapporterade framgångar på slagfältet och stabila ekonomiska indikatorer.

Men en närmare titt från experter avslöjar en helt annan bild av ett land som potentiellt balanserar på gränsen till kollaps.

Illusionen av stabilitet

"Strukturen kan se solid ut, men om grunden är rutten kan allt falla isär mycket snabbt. Det är inte otänkbart att allt kan rasa samman," varnar den pensionerade generallöjtnanten Ben Hodges, tidigare befälhavare för den amerikanska armén i Europa.

Hans oro speglas i diskussioner om Rysslands ekonomiska fasad, som vissa experter menar endast är ett tunt skikt som döljer djupare problem.

En vilseledande ekonomisk välmåga

Aage Borchgrevink, senior rådgivare vid den Norska Helsingforskommittén, ifrågasätter Rysslands påstådda ekonomiska styrka.

Han påpekar att trots berättelsen om en robust ekonomi verkar Ryssland fungera i ett krigsekonomiskt läge.

"Ryssland spenderar 7,1% av sin BNP och ungefär 30% av sin statsbudget på försvaret," rapporterar den norska finanstidningen Børsen.

Denna omfattande militära utgift ger inte en hållbar tillväxt enligt Borchgrevink.

"Det vi ser är en sorts konstgjord tillväxt driven av militära utgifter, vanligt förekommande i konfliktområden, som inte erbjuder långsiktig stabilitet."

Samhälleliga påfrestningar under militär börda

Den betydande resursallokeringen till försvaret har konsekvenser för det civila livet i Ryssland.

Infrastrukturen lider, och en betydande brist på arbetskraft väntar då äldre generationer går i pension och färre unga, födda under de ekonomiskt turbulenta 1990-talet, träder in på arbetsmarknaden.

"De använder alla medel för att vinna kriget, vilket kommer att få konsekvenser för vanliga människor i landet," tillägger Borchgrevink och antyder att dessa påfrestningar kan leda till ett inre sammanbrott.