Försäkringskassan i kris: Personalbrist och ökade ansökningar leder till förlängda handläggningstider

Henrik R

47 veckor sedan

|

25/07/2023
Nyheter
Foto: PR
Foto: PR
Personalbrist och ökade ansökningar leder till förlängda handläggningstider.

Försäkringskassan, den statliga aktören som ansvarar för utbetalningar av bland annat föräldrapenning, sjukpenning och barnbidrag, står inför betydande utmaningar.

Med 14 000 anställda från Ystad i söder till Kiruna i norr, har myndigheten drabbats av problem med sin service till allmänheten.

Sjukpensionären Jörgen Sköld i Malmö vittnade om det svåra läget när han ringde Försäkringskassan angående sin ansökan om höjt bostadstillägg.

Han fick beskedet att 20 personer hade slutat och att det rådde anställningsstopp. Sköld, som skickade in sin ansökan redan den 19 april, har fortfarande inte fått svar. Försäkringskassan har nu förlängt handläggningstiden för bostadstillägg från 1 månad till 3 månader.

Justitieombudsmannen (JO) har riktat kritik mot Försäkringskassan vid fyra tillfällen under 2023, bland annat för långa handläggningstider och för att inte ha underrättat om väsentlig försening.

Försäkringskassan har pekat på personalbrist och fler ansökningar än väntat som orsaker till den långa handläggningstiden.

Trots dessa utmaningar understryker Försäkringskassan sin viktiga funktion på sin webbsida, där det framgår att myndighetens utbetalningar står för ungefär en femtedel av statens budget varje år.