Global uppvärmning orsakar mer turbulent flygtrafik, enligt studie

Mattias Svensson

4 veckor sedan

|

24/05/2024
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Ny forskning visar att flygresor över Atlanten har blivit mer turbulenta under de senaste decennierna på grund av den globala uppvärmningen.

Att flyga över Atlanten har blivit mer turbulent, med en risk för kraftig turbulens som nu är 55 procent högre än för fyra decennier sedan.

Forskare kopplar denna ökning av turbulens till stigande globala temperaturer, vilka har skapat mer oberäkneliga vindmönster.

Ökade turbulensnivåer

En ny rapport från forskare vid University of Reading i England har analyserat meteorologiska data från 1979 till 2020.

Deras resultat, publicerade i tidskriften Geophysical Research Letters, visar ett direkt samband mellan global uppvärmning och en ökning av så kallad "clear-air turbulens".

Denna typ av turbulens, som är osynlig för det blotta ögat, kan orsaka plötsliga och kraftiga luftstörningar, vilket leder till obekväma och ibland farliga flygförhållanden.

Clear-air turbulens inträffar under molnfria himlar och är resultatet av snabba förändringar i vindhastighet och riktning.

Studien visar att genomsnittliga platser över Atlanten nu upplever kraftig clear-air turbulens under nästan 27,5 timmar per år, jämfört med 17,7 timmar år 1979.

Global uppvärmnings påverkan

Den globala uppvärmningen har lett till att atmosfären blivit varmare och stratosfären över polerna kallare, vilket leder till mer oberäkneliga vindmönster.

Dessa temperaturskillnader mellan luftlagren gör att motvindar blir mer variabla, vilket ökar frekvensen och intensiteten av turbulens.

Rapporten framhäver att risken för clear-air turbulens har ökat mest markant över Atlanten och USA, som är några av världens mest trafikerade flygrutter.

Det norra halvklotet har påverkats särskilt mycket, även om orsakerna till denna regionala skillnad fortfarande är oklara.

Studien varnar för att om de globala temperaturerna fortsätter att stiga, är det troligt att förekomsten av clear-air turbulens kommer att öka ytterligare.

Forskare från University of Reading uppskattade redan i en studie från 2017 att risken för kraftig clear-air turbulens kan bli två till tre gånger högre om utsläppen av växthusgaser inte begränsas.