Händer ikväll: Boende vid Sveriges kärnkraftverk uppmanas att vara beredda

04/12/2023 13:29

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Wikipedia Commons
Foto: Wikipedia Commons
Folk i området uppmanas att var beredda.

Mest läst idag

Ikväll, måndag klockan 19.00, kommer myndigheterna att genomföra ett viktigt test för de som bor inom en radie av 25 kilometer från Sveriges aktiva kärnkraftverk i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Det rapporterar P4 Kalmar.

Detta följer efter att beredskapszonerna kring dessa anläggningar utökades förra året, vilket innebär att fler hushåll nu ingår i planerna för nödsituationer.

Myndigheterna, inklusive Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten, har skickat ut nya varningsmottagare till allmänheten i dessa zoner.

Trots detta har många ännu inte hämtat ut sina mottagare, vilket skapar problem hos postombuden, särskilt efter Black Friday och julhandeln.

Henrik Larsson, enhetschef på MSB, uppmanar alla som fått en avi att hämta ut sin varningsmottagare.

Dessa mottagare är avgörande för att informera hushållen om typen av larm – vare sig det är ett provlarm, förhöjd beredskap eller ett haverilarm.

MSB, som samordnar arbetet med varningssystemen runt kärnkraftverken, understryker vikten av att ha en varningsmottagare i varje fastighet inom beredskapszonerna.

Vid ett larm råder MSB att man går inomhus och stänger alla dörrar, fönster och, om möjligt, ventilationen.

Förutom varningsmottagarna används även utomhus varningssystemet "Hesa Fredrik".

Dessa ljudsändare aktiveras från kärnkraftverkens övervakningscentraler och är placerade runt anläggningarna. Vid en utomhusvarning ljuder sändarna i ett specifikt mönster, och ett meddelande sänds även ut i P4.

Denna kvälls test är en del av de kontinuerliga ansträngningarna för att säkerställa beredskap och säkerhet för invånare nära Sveriges kärnkraftverk.