Nu blir det dyrare

Ida Hansson

128 veckor sedan

|

30/12/2021
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Nu kommer SL snart att höja priset på sina biljetter.

Det har precis varit jul och flera av oss har nog gjort av med fler pengar än vi vanligtvis gör. 

Detta hinrar dock inte SL från att ha sin "årliga prishöjning" på sina biljetter.

Ett månadskort för vux kommer från d. 4 januari 2022 att kosta 970 kronor. Detta är alltså en höjning med 20 kronor.

Priset har inte ändrat sig mellan 2011 och 2016, men annat har priset hos SL höjts varje år senaste åren.

“En höjning av taxan är nödvändig för att vi ska kunna finansiera en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholms län”, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) enligt SVT.

Pandemin har satt sina spor hos SL och nästa år beräknas de gå  back med minst 2,2 miljarder kronor.

Underskottet beror framför allt på minskad biljettintäkt, något som ses som en konsekvens av pandemin, där många har jobbat hemma och skolor och arbetsplaster har varit stängda.

Ett månadskort kommer då att kosta 970 kronor för vuxna och 650 kronor för den som åker till reducerat pris.

Det kommer även tillkomma en ny typ av biljett - en familjebiljett.

“Vi har bland annat tagit fram en familjebiljett som flera personer kan åka på”, säger kollektivtrafikregionråd Tomas Eriksson (MP).