Ny regel har trätt i kraft: Var uppmärksam på detta annars kostar det 510 kronor

Skriven av Henrik R

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En ny regel har trätt i kraft och den kan sluta med att kosta dig mycket pengar om du inte är uppmärksam på den.

Den 1 maj trädde en ny parkeringsregel i kraft. Denna regel innebär att det kommer att bli förbjudet att stanna eller parkera helt eller delvis i avskiljningsrabatten.

Om du har varit van att parkera i en bred gräsrabatt mellan väg och trottoar/cykelbana när du parkerar hemma, finns det en risk att du från och med den 1. maj kan mötas av en gul parkeringsavgift i vindrutetorkarna. Detta meddelar FDM på deras hemsida.

"Det har länge varit förbjudet att stanna eller parkera helt eller delvis på trottoarer i städerna. Detta förbud gäller nu också från och med den första maj i avskiljningsrabatten. Det är viktigt att ha den nya regeln i åtanke om du vill undvika en parkeringsavgift," berättar Dennis Lange, som är konsultchef på FDM.

Enligt FDM definieras en avskiljningsrabatt som en rabatt som skiljer olika trafikslag. Det innebär att det är en rabatt som t.ex. skiljer bilkörfält från en cykelbana eller ett trottoar.

Om du inte följer den nya parkeringsregeln som träder i kraft från och med den 1 maj, kommer det att kosta en parkeringsavgift på 510 kr. Är det pengar som du hellre skulle vilja använda till andra saker, handlar det om att hålla bilens däck borta från avskiljningsrabatten och i stället parkera dem på vägbanan.

"Som alltid är det säkraste att parkera vid kanten av vägbanan, men man måste naturligtvis fortfarande vara uppmärksam på saker som skyltar och korsningar så att man är säker på att följa alla andra regler om stopp och parkering som eventuellt kan gälla där man önskar stoppa eller parkera sin bil," säger Dennis Lange.

Observera dock att när du har passerat stadsskyltar på vägen ut ur staden, gäller inte denna regel längre. Utanför stadsbebyggelse är det faktiskt tillåtet att stanna eller parkera delvis i avskiljningsrabatten – du får dock inte parkera eller stanna med hela bilen.

Ovanstående gäller endast om du kör ett fordon som har en tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton.

Regeln gäller endast för avskiljningsrabatter. Det är därför fortfarande tillåtet att stanna och parkera på yttre rabatter, vilket är det område som ligger utanför det vanliga trafikområdet. Det kan därför vara till höger om en cykelbana eller ett trottoar.

Du bör dock vara uppmärksam på att det på vissa platser kan finnas skyltar som förbjuder stopp och/eller parkering. Det är inte tillåtet att stanna eller parkera i mittre rabatter.