Ny studie från Karolinska institutet: Väsentlig information för alla anställda

04/12/2023 08:34

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Denna forskning kommer i en tid då Sverige upplever stora ekonomiska utmaningar.

Mest läst idag

En nyligen publicerad studie från Karolinska institutet har avslöjat överraskande samband mellan anställningsformer och livslängd.

Forskarna upptäckte att otrygga anställningar, kännetecknade av osäkerhet och bristande trygghet, kan leda till en förkortad livstid. Det rapporterar Dagens Nyheter

Denna upptäckt ger ny insikt i hur arbetsvillkor påverkar hälsan.

Studien visar att individer som övergår från en osäker till en säker anställning minskar risken för för tidig död avsevärt.

Detta resultat var oväntat starkt, enligt Nuria Matilla-Santander, en av forskarna bakom studien.

Hon betonar i Dagens Nyheter att även små förändringar, som att erbjuda kollektivavtal, kan göra en stor skillnad för arbetstagares välbefinnande.

Denna forskning kommer i en tid då Sverige upplever stora ekonomiska utmaningar. Regeringen har bekräftat att landet befinner sig i en lågkonjunktur och att arbetsmarknaden står inför betydande problem.

För att möta dessa utmaningar har regeringen planerat flera åtgärder, inklusive en ökning av platser i yrkesutbildningar och införandet av etableringsjobb i början av 2024.

Samtidigt rapporterar svenska arbetsgivare om svårigheter att hitta kvalificerad personal.

Denna situation speglar en bredare trend på arbetsmarknaden, där matchningen mellan arbetsgivares behov och tillgänglig arbetskraft inte alltid är optimal.

Studien från Karolinska institutet belyser vikten av stabila och trygga arbetsförhållanden. Den visar att arbetslivets kvalitet inte bara påverkar den ekonomiska välfärden utan även har en direkt inverkan på människors hälsa och livslängd.