Nytt beslut från Läkemedelsverket förbättrar patientsäkerheten vid läkemedelsuttag

Skriven av Henrik R

46 veckor sedan

|

10/07/2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Nytt beslut från Läkemedelsverket förbättrar patientsäkerheten vid läkemedelsuttag.

Läkemedelsverket har infört en ny regel som syftar till att förbättra patientsäkerheten vid uttag av läkemedel. Från och med 1 juli har myndigheten möjlighet att ta ut en sanktionsavgift från företag som restanmäler läkemedel sent.

Denna förändring är ett svar på att en stor andel av alla restanmälningar tidigare har skett samma dag eller efter det att restsituationen uppstått, vilket har skapat problem för patientsäkerheten.

Företag som inte meddelar Läkemedelsverket om en restnotering minst två månader i förväg riskerar nu sanktionsavgifter från 25.000 upp till 100 miljoner kronor.

Denna nya regel har redan haft en positiv effekt. Enligt halvårsstatistiken som publicerades den 5 juni restanmäldes 1.754 förpackningar under det första halvåret av 2023, vilket är en högre siffra än tidigare helår.

Över 6 procent (6,4 procent) av det totala antalet läkemedel på den svenska marknaden har i dag en pågående restsituation. Läkemedelsverket framhåller dock att för de allra flesta restsituationer finns utbytbara eller alternativa läkemedel och att restsituationen ofta är relativt kortvarig.

Vad tycker du om det nya beslutet från Läkemedelsverket?