Omfattande strömavbrott i Stockholm: Över 37 000 hushåll påverkade

Skriven av Henrik R

43 veckor sedan

|

25/07/2023
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Omfattande strömavbrott i Stockholm

Stockholm drabbades av ett omfattande strömavbrott, enligt elbolaget Ellevio. Mer än 37 000 hushåll på Kungsholmen och Essingeöarna påverkades av strömavbrottet. För närvarande undersöks omfattningen av strömavbrottet och vad som orsakade det.

Ellevio meddelade också Sveriges Radios P4 Stockholm att trafiksignaler har släckts på delar av Kungsholmen. De uppmanar till försiktighet i trafiken på grund av detta.

Detta strömavbrott i Stockholm är ett av de mest omfattande på senare tid och har orsakat betydande störningar.

Strömavbrottet har inte bara påverkat hushållen utan också trafiksignalerna, vilket kan leda till trafikproblem. Ellevio arbetar för att lösa problemet, men det är ännu oklart vad som orsakade strömavbrottet.

Strömavbrott kan ha en betydande inverkan på människors liv, särskilt i stora städer som Stockholm. Det är viktigt att elbolagen har robusta system på plats för att snabbt återställa strömförsörjningen och minimera störningar för kunderna.

Det är också viktigt att invånarna är medvetna om vad de ska göra vid strömavbrott för att säkerställa sin egen säkerhet och välbefinnande.