Oväntat alkoholbesked för Ikea

Skriven av Henrik R

Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Oväntat alkoholbesked för Ikea.

För omkring ett år sedan beslutade Ikea att återinföra alkoholservering i sitt varuhus Gallerian i centrala Stockholm.

Beslutet har visat sig vara framgångsrikt, och efterfrågan på öl och vin har varit så pass stark att varuhuset nu behöver köpa in mer av dessa drycker.

Ökad efterfrågan på alkohol

Ikea Gallerian är ett undantag när det gäller alkoholservering, då Ikea i Sverige inte har haft alkohol i sitt utbud sedan 2015. Trots detta har varuhusets alkoholverksamhet blomstrat, och många kunder har uttryckt sin förvåning över att det överhuvudtaget säljs alkohol på Ikea.

Inga planer på utökning

Marcus Carlsson, chef för Ikea food i Sverige, har meddelat att det inte finns några planer på att utöka alkoholserveringen till andra svenska varuhus. Han betonar dock att alkoholserveringen i Gallerian har blivit mycket uppskattad, särskilt mot slutet av veckan.

Ikea som global aktör

Ikea är inte bara känt för sina möbler utan också för sitt engagemang i globala frågor. I ljuset av kriget i Ukraina har Ikea levererat produkter värda över 100 miljoner kronor till landet, i samarbete med organisationer som UNHCR, Unicef och Rädda Barnen.