Överraskande råd för hälsosamt åldrande: Bo i gröna omgivningar

Henrik R

48 veckor sedan

|

12/07/2023
Överraskande råd för hälsosamt åldrande: Bo i gröna omgivningar.

En amerikansk studie har visat att vårt hem kan ha en betydande inverkan på vår biologiska ålder. Forskningen, som publicerades i Science Advances, visar att det kan vara en betydande fördel att bo i gröna omgivningar.

Personer som bodde nära naturområden hade i genomsnitt en biologisk ålder som var 2,5 år lägre än personer som bodde i mindre grönskande områden.

Forskarnas data sträcker sig över 20 år, från 1986 till 2006, och omfattar mer än 900 personer i fyra olika städer i USA. Forskarna använde satellitbilder för att bestämma hur nära deltagarnas bostäder var omgivna av växtlighet och parker.

Denna information jämfördes med blodprover som tagits under studiens 15:e och 20:e år.

För att uppskatta deltagarnas biologiska ålder analyserade forskarna deras DNA-metylering, en process som aktiverar och avaktiverar olika gener i DNA-strängen och är en etablerad indikator för vårt biologiska åldrande.

Resultaten visade att personer vars hem omgavs av 30 procent grönt inom en radie på fem kilometer i genomsnitt var 2,5 år yngre biologiskt sett jämfört med dem vars hem bara omgavs av 20 procent grönt.

Dock var vinsten inte lika stor för alla. Afroamerikaner som hade stor tillgång till grönområden blev i genomsnitt bara ett år yngre.

Detta tyder på att andra faktorer, som kvaliteten på det gröna området, också kan påverka kroppens biologiska klocka.