Presidenten varnar: Om Ukraina faller är vi nästa

30/09/2023 07:29

Henrik R

Nyheter
'Om Ukraina faller är vi nästa'

Mest läst idag

Georgiens president Salomé Zourabichvili har utfärdat en allvarlig varning om de potentiella konsekvenserna om Ukraina faller för rysk aggression.

I en intervju med den litauiska TV-kanalen LRT förklarade hon att om Ukraina faller kommer Ryssland sannolikt att rikta in sig på antingen Georgien eller de baltiska staterna härnäst.

Zourabichvili underströk att den pågående konflikten i Ukraina inte bara är en regional fråga utan en kamp för demokratins framtid i Europa.

Hon uttryckte förtroende för att Ukraina kommer att segra, med hänvisning till landets motståndskraft och de misslyckanden som präglat den ryska militärstrategin.

Enligt den georgiska presidenten har den ryska presidenten Vladimir Putin redan förlorat den första omgången av denna geopolitiska kamp.

Hon påpekade att de ständiga förändringarna i ryska militära befälhavare och strategi indikerar att Putin inte har uppnått sina mål.

Hon beskrev Rysslands nuvarande strategi som mer av ett "KGB-liknande krig" än en konventionell militärkonflikt. Mot denna bakgrund har Zourabichvili varit på en europeisk turné för att främja Georgiens EU-kandidatstatus, ett drag som inte godkänts av hennes lands regering.

Detta har lett till hot om riksrätt, vilket belyser de inre politiska spänningarna inom Georgien när det gäller dess utrikespolitik.