Putin erkänner: 'Det var ett misstag'

Ida Hansson

43 veckor sedan

|

13/09/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Är det en ny vändning i rysk utrikespolitik?

I en nyligen hållen presskonferens i Vladivostok, Ryssland, gjorde president Vladimir Putin ett oväntat uttalande.

Han medgav att Sovjetunionens militära ingripanden i Ungern 1956 och i Tjeckoslovakien 1968 var felaktiga beslut.

Putin gick även ut med kritik mot USA, och menade att landet gör samma misstag som Sovjetunionen en gång gjorde.

Han påpekade att Washingtons agerande ofta är baserat på "intressen" snarare än "vänskap". Det skriver Dagens.com.

Kontrast mot nuvarande konflikter

Detta uttalande kommer från en ledare som 2022 sände en stor mängd trupper till Ukraina, vilket ledde till den mest omfattande markkonflikten i Europa sedan andra världskriget.

Det väcker frågor om ärligheten i hans senaste medgivanden, särskilt med tanke på den pågående konflikten i Ukraina.

Ivansionen i Ungern 1956 och invasionen av Tjeckoslovakien 1968 var inte bara militära ingripanden, utan de hade också djupgående konsekvenser för de berörda länderna och deras befolkningar.

I Ungern resulterade Sovjetunionens invasion i dödsfallen av minst 2,600 ungrare och 600 sovjetiska soldater.

Detta ledde till en långvarig känsla av misstro och spänningar mellan Ungern och Sovjetunionen, som kvarstår än idag i relationen mellan Ungern och Ryssland.

Liknande konsekvenser sågs i Tjeckoslovakien, där invasionen 1968 ledde till omkring 137 tjeckiska och slovakiska dödsfall.

Denna händelse har lämnat ett arv av misstro och har påverkat landets senare splittring i Tjeckien och Slovakien, samt deras nuvarande relationer med Ryssland.

Dessa historiska händelser och deras långsiktiga påverkan gör Putins nyliga medgivanden ännu mer betydelsefulla.

Det väcker frågor om hur Ryssland ser på sin egen historia och dess roll i världspolitiken, särskilt med tanke på den pågående konflikten i Ukraina.