S, V och MP till attack mot Ulf Kristersson

Ida Hansson

40 veckor sedan

|

13/09/2023
Nyheter
Foto: Wikipedia Commons
Foto: Wikipedia Commons
Nu riktar oppositionsledarna skarp kritik mot Ulf Kristersson.

Magdalena Andersson (S) uttrycker att många i Sverige känner sig otrygga i nuvarande samhällsklimat.

Hon menar att en regering borde fokusera på att lösa samhällsproblem och skapa enighet, snarare än att bidra till splittring.

Ökat terrorhot i Sverige

På grund av de många koranbränningarna som har ägt rum, bedöms Sveriges terrorhot nu vara på nivå fyra av fem.

Regeringen överväger att ändra ordningslagen för att ge polisen större befogenheter att stoppa eller flytta planerade bränningar.

Inför en kommande partiledardebatt har S, V och MP hållit en gemensam pressträff.

De riktar skarp kritik mot Ulf Kristersson och hans samarbete med Sverigedemokraterna. De kräver konkreta förslag för att hantera situationen och är kritiska till Kristerssons ståndpunkt.

Socialdemokraterna argumenterar för att en förändring i lagstiftningen kring hets mot folkgrupp skulle vara ett mer effektivt och direkt sätt att hantera det växande problemet med koranbränningar och det därmed ökade terrorhotet.

De menar att en sådan lagändring skulle ge rättsväsendet de verktyg som behövs för att snabbt och effektivt kunna ingripa mot de som utför dessa handlingar.

Genom att fokusera på att ändra lagstiftningen snarare än att justera ordningslagen, anser Socialdemokraterna att man kan komma till roten av problemet och skapa en långsiktig lösning