Sara Skyttedal vill införa Systembolagsmodell för cannabisförsäljning

Skriven av Johanna Ekman

1 vecka sedan

|

15/05/2024
Foto: Wiki Commons
Foto: Wiki Commons
Sara Skyttedal, tidigare medlem i Kristdemokraterna och nu företrädare för det nya partiet Folklistan, har uttalat sig för en radikal förändring av narkotikapolitiken i Sverige.

Hon ser en möjlighet att bekämpa organiserad brottslighet genom att legalisera cannabis och införa ett systembolagsliknande koncept för försäljning, ett förslag som speglar liknande initiativ i Tyskland.

Skyttedal, som nu är medlem i EU-parlamentet, anser att EU inte bör blanda sig i medlemsstaternas narkotikapolitik.

I en intervju med Veckorevyn uttrycker hon att varje land bör anpassa sin politik efter egna förutsättningar och behov, särskilt när det gäller cannabisanvändning.

Hon stödjer denna ståndpunkt med ett förslag om en mer human narkotikalinje, som syftar till att minska de skadeverkningar som narkotika orsakar.

Inom Folklistan är dock inställningen till narkotikafrågan delad.

Jan Emanuel, hennes partikollega, är tveksam, vilket har påverkat hur aktivt partiet har drivit dessa förändringar, enligt Nu.se. Trots detta tillåts Skyttedal att driva frågan både i EU och inom partiets strategiska ramverk.

Under sin tid i Kristdemokraterna lovade hon partiledaren Ebba Busch att inte använda droger igen, ett löfte hon anser enkelt att hålla som en "fri människa".

Hon har tidigare använt droger och förespråkat legaliseringen av cannabis, en linje hon fortsätter att följa i sin nya politiska roll.