Se hela listan här: Omfattande vägarbeten under sommaren 2024

Mattias Svensson

3 veckor sedan

|

26/05/2024
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Under sommarmånaderna 2024 kommer omfattande vägarbeten att genomföras på Sveriges statliga vägnät, som består av nästan 10 000 mil väg.

Enligt ett pressmeddelande från Trafikverket är syftet med arbetena att förbättra trafiksäkerheten, öka framkomligheten och minska risken för akuta fel.

Arbetena omfattar allt från beläggningsarbeten till underhåll av broar och tunnlar, samt om- och nybyggnationer.

Bland de större projekten kan nämnas ombyggnationen av E22 genom Blekinge, Kalmar län och Skåne till motorväg, brobyte i Kristianstad och omfattande beläggningsarbeten på E4 från Helsingborg till Haparanda.

Speciellt viktiga arbeten inkluderar även underhåll av en äldre järnvägsbro vid trafikplats Trångsund på väg 73, vilket påverkar trafiken till och från Gotland.

E6 vid Stenungsund öppnar åter för trafik efter ett tidigare raset, med E45 som rekommenderad alternativ väg tills vidare.

Även E6 genom Halland och riksväg 40 genom Göteborgsregionen kommer se beläggningsarbeten.

För dem som reser öster eller väster om Karlstad kommer E18 också att genomgå beläggningsarbeten.

Resenärer uppmanas att planera sina resor noggrant, ta hänsyn till längre restider och hålla sig uppdaterade via Trafikverkets hemsida där information om pågående och planerade vägarbeten finns tillgänglig.