Sjukvården under belägring: Tusentals IT-attacker veckovis

Ida Hansson

21 veckor sedan

|

12/02/2024
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
IT-attacker inom sjukvården ökar.

Sveriges hälso- och sjukvårdssystem står inför en ökande våg av IT-attacker, med Alepraktiken strax utanför Göteborg som ett nyligt exempel på de utmaningar som sektorn möter.

Alepraktiken, som drabbades hårt av en IT-attack som lamslagit delar av deras datasystem, har tvingats återgå till traditionella metoder med papper och penna för att hantera patientinformation och recept. Det rapporterar TV4 Nyheterna.

"Det är otroligt sorgsamt eftersom det är de sjukaste individerna som vi försvårar livet ytterligare för," medger Tina Holmberg, regional chefsläkare på Praktikertjänst och verksamhetsansvarig på Alepraktiken.

Denna attack är del av en större trend där sjukvårdsinrättningar blivit måltavlor för cyberangrepp, med i genomsnitt 964 attacker per vecka mot varje vårdcentral eller sjukhus i landet, enligt uppgifter från it-säkerhetsföretaget Check Point.

Attackernas intensifiering sammanfaller med Sveriges ansökan om medlemskap i Nato, vilket har lett till spekulationer om att angreppen kan ha politiska eller ekonomiska motiv. Attackerna syftar till att störa sjukvårdens dagliga verksamhet och kan ha långtgående konsekvenser för patienternas välbefinnande.

Alepraktiken har anpassat sig till situationen genom att förbereda sig med analog backup, inklusive oskrivna remisser och gula recept, för att snabbt kunna ställa om vid behov. Denna strategi understryker vikten av beredskap i en tid där digitala hot mot sjukvården blir alltmer frekventa.

Med en växande hotbild står sjukvården inför utmaningen att skydda sig mot cyberattacker samtidigt som man fortsätter att erbjuda kritiska tjänster till de mest sårbara i samhället.