Stor hälsorisk: PFAS-kemikalier i frukt och grönt

Skriven av Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
I en värld där medvetenheten kring hälsosam kost ständigt växer, har upptäckten av PFAS-kemikalier i frukt och grönsaker blivit en växande oro.

PFAS, en grupp kemikalier använda i bekämpningsmedel, har visat sig öka i förekomst i dessa livsmedel över det senaste decenniet.

Detta enligt officiell statistik sammanställd av Pesticide Action Network (PAN), som pekar på en oroande trend där andelen PFAS-rester i frukt och grönt har ökat markant.

För att adressera denna utveckling har experter och organisationer uttryckt sin oro och efterlyst åtgärder. Eve Roubinet från Krav, en expert på området, påpekar att PFAS-kemikalier, som finns i tolv procent av alla EU-godkända bekämpningsmedel, representerar en ökande risk.

En titt på tioårsdata avslöjar att andelen frukt och grönsaker med PFAS-rester har klättrat från 3,8 procent till 14 procent för frukt, och från 2,1 procent till 7,1 procent för grönsaker. Det rapporterar TV4 Nyheterna.

Det blir ännu mer bekymmersamt när fokus läggs på produkter odlade inom EU. Här visar statistiken från 2021 att 20 procent av frukten och 12 procent av grönsakerna innehåller PFAS från bekämpningsmedel.

Denna exponering är särskilt oroväckande eftersom vissa PFAS-ämnen kan lagras i kroppen över lång tid, vilket anses vara särskilt skadligt för foster, spädbarn och barn.

Medan det för närvarande saknas specifika gränsvärden för PFAS i frukt och grönt, är sådana under utveckling.

Fram tills dessa gränsvärden är på plats, är rådet från experter att äta en varierad kost för att minska risken för ackumulation av oönskade ämnen. Det rekommenderas också att man väljer ekologiskt odlade produkter för att ytterligare minska exponeringen för PFAS.

Denna utveckling och växande oro kring PFAS i frukt och grönsaker understryker behovet av ökad uppmärksamhet och åtgärder för att skydda konsumenternas hälsa.

Genom att omfamna en mer medveten konsumtion och kräva striktare regleringar kan vi hoppas på en framtid där maten vi äter inte bara är näringsrik utan även fri från skadliga kemikalier.