Strängare krav för uppehållstillstånd i Sverige: 'Fokus på hederlig livsstil'

21/11/2023 10:42

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Regeringen och Sverigedemokraterna vill se skärpta krav.

Mest läst idag

Regeringen och Sverigedemokraterna har tagit initiativ till att införa striktare krav på vad som anses vara ett "hederligt levnadssätt" för de som söker uppehållstillstånd i Sverige.

En ny utredning har tillsatts för att undersöka möjligheterna att återkalla uppehållstillstånd, inte bara på grund av brottslig verksamhet utan även för andra brister i levnadssättet.

Paulina Brandberg (L), jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister, betonar att endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Det rapporterar Nyheter24.

Denna åtgärd syftar till att stärka kraven på de som bor i landet.

De beteenden som kan anses som brister i levnadssättet inkluderar bidragsfusk, missbruk av välfärdssystem, skulder till det allmänna eller enskilda, samt association eller deltagande i gängkriminalitet.

Dessa faktorer kommer att beaktas i bedömningen av individers rätt att vistas i landet.

Denna åtgärd har sina rötter i Tidöavtalet, där begreppet "vandel" användes och skapade debatt.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) framhåller att en grundförutsättning för framgångsrik integration är att individer som vill bo i Sverige följer grundläggande normer och lever på ett hederligt och skötsamt sätt.