Svenska hushåll står inför en kraftig ökning av boräntor

Henrik R

46 veckor sedan

|

29/08/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Svenska hushåll står inför en kraftig ökning av boräntor.

Storbanken SBAB varnar för att många svenska hushåll bör förbereda sig på en betydande ökning av boräntekostnaderna i höst.

Robert Boije, bankens chefsekonom, förklarar att flera bolåneavtal kommer att löpa ut och behöver omförhandlas. Det nya ränteläget kommer att leda till en markant ökning av boendekostnaderna.

"För många hushåll, vars avtal nu löper ut, kan räntan fyra- eller femdubblas. Det är en mycket kraftig uppgång," säger Boije.

De mest utsatta grupperna

Boije framhåller att hushåll med hög belåning i förhållande till inkomst kommer att drabbas hårdast. Detta gäller särskilt för yngre hushåll och förstagångsköpare.

Riksbanken förväntas höja styrräntan med 0,25 procentenheter i september och har även flaggat för ytterligare räntehöjningar.

SBAB avråder dock Riksbanken från att genomföra fler höjningar, eftersom det kan ha en negativ inverkan på den svenska ekonomin. Banken rekommenderar i nuläget bolånetagare att binda räntan i ett år.