Swedbank varnar hushållen

Skriven av Henrik R

42 veckor sedan

|

24/08/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Swedbank varnar hushållen

Swedbank har i sin nya rapport, "Swedbank Economic Outlook," slagit fast att konjunkturnedgången är här och kommer att bli långvarig. Storbanken förutspår en tuff höst för hushållen i Sverige.

Orsaker till Nedgången

Swedbanks bedömning bygger på flera faktorer:

  • En åtstramande ekonomisk politik

  • Kronan förblir svag året ut

  • Inflationen är i närtid kvar på höga nivåer

  • Riksbanken väntas fortsätta höja räntan under hösten

Påverkan på Arbetsmarknaden

Enligt Swedbanks prognos väntas den svenska tillväxten krympa med 0,9% för 2023 och 0,3% för 2024, innan en tydlig återhämtning med en tillväxt på 2,3% sker 2025. Nedgången under 2023 väntas slå mot arbetsmarknaden, med minskad sysselsättning och stigande arbetslöshet.

Vissa hushållsnära branscher som handel, som omfattar många anställda, har det redan tufft och förväntas därför dra ned på personalstyrkan. Arbetslösheten toppar på 8,3%, vilket innebär 50 000 fler arbetslösa, vid början av 2025.

Swedbank räknar även med att regeringen kommer att föra en åtstramad finanspolitik de kommande åren. Skattesänkningarna som är riktade mot hushållen beräknas dröja till 2025 för att inte spä på inflationen ytterligare.

Vidare räknar Swedbank inte med några fler utbetalningar av elstöd under de kommande vintrarna. Statsfinansiella åtgärder till hushållen väntas dock öka tack vare höjda prisbasbelopp.

Swedbanks chefekonom, Mattias Persson, framhåller att det kommer bli sämre innan det blir bättre. Hushållen fortsätter dra ned på konsumtionen eftersom inkomsterna pressas av den höga inflationen och stigande ränteutgifter. Företagssektorn har hittills varit splittrad, men nu väntar tuffare tider bredare än tidigare.

Rapporten understryker behovet av en finanspolitik som balanserar mellan att hjälpa hushållen utan att elda på inflationen, vilket gör att finanspolitiken kommer vara åtstramande för 2024.