Swisha över gränserna: Ny betaltjänst förbinder Norden

Ida Hansson

3 veckor sedan

|

27/05/2024
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Vipps Mobilepay lanserar en ny betaltjänst som möjliggör enkla gränsöverskridande transaktioner i Norden.

Den nya betaltjänsten Vipps Mobilepay, som lanseras över hela Norden, markerar en ny era för digitala betalningar där gränser mellan länder suddas ut.

Från och med den 19 juni kommer användare i Danmark, Norge och Finland att kunna nyttja tjänsten, medan Sverige följer efter till hösten, enligt SVT Nyheter.

Vipps Mobilepay är frukten av en sammanslagning som ägde rum för ett och ett halvt år sedan mellan de nordiska motsvarigheterna till Swish – Mobilepay i Finland och Danmark, samt Vipps i Norge.

Denna integration har resulterat i en gemensam nordisk betalningsplattform.

Tjänsten tillåter användare att skicka och ta emot pengar med sitt telefonnummer över landsgränser samt inom egna länder, liknande det välkända svenska systemet Swish.

VD Rune Garborg förtydligar att dessa snabba mobilbetalningar mellan de nordiska länderna inte kommer att vara kostnadsfria. Användare kommer att behöva täcka både bankens transaktionsavgifter och en avgift till appföretaget.

Mer information om de exakta kostnaderna för dessa gränsöverskridande betalningar kommer att tillkännages senare.

"Vi ser oss inte som en konkurrent till Swish utan som en förenklare av penningöverföringar över Norden," meddelar Vipps Mobilepay.

Det råder dock fortfarande osäkerhet kring huruvida Swish kommer att integreras i denna nya tjänst.

Trots pågående samtal mellan Vipps Mobilepay och Swish finns inga fastställda planer eller datum för ett samarbete.

Swish har uttryckt ett positivt intresse för ett samarbete över de nordiska gränserna, men detaljerna och tidpunkten är ännu inte fastställda.