Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Tråkiga nyheter för TV4.

Den svenska sändaren TV4 står inför en omfattande sparrunda som meddelades i maj. Av 800 anställningar kommer 100 att nedläggas i en omstrukturering.

"Vi måste också agera utifrån de rådande marknadsförhållandena, som generellt är hårda i Sverige och mediebranschen," säger företagets VD.

TV4 står inför en situation där företaget måste förändras för att möta en mer digital framtid.

"Vi måste samla TV4 Play på samma sätt som vi historiskt har samlat Sverige runt kanalen TV4," förklarar Mathias Berg till TV4.

Denna omstrukturering är en del av en större plan som syftar till att anpassa företaget till de förändrade marknadsförhållandena och den ökande digitaliseringen av mediebranschen.

TV4:s beslut att nedlägga 100 anställningar är ett tecken på de utmaningar som mediebranschen står inför i Sverige.