Viagra snart tillgängligt över disk?

Skriven av PA

I snart 20 år har det lilla blå potenspillret Viagra funnits på marknaden. Detta potensmedel från Pfizer var den första orala läkemedlet mot erektil dysfunktion (impotens). Sedan läkemedlet lanserades 1998 har fler än 64 miljoner män världen över förskrivits Viagra. Samtidigt finns dock en stor marknad för illegala läkemedel mot impotens, då vissa män hellre vänder sig till internet för beställning av Viagra snarare än att diskutera sina sexuella problem med sin läkare. Varje år beslagtas stora mängder illegala läkemedel i Europa. Mellan 2016 och 2017 beslagtog den brittiska läkemedelsmyndigheten Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) olicensierade och falska läkemedel mot impotens till ett värde av 15,7 miljoner pund, vilket motsvarar 178,2 miljoner svenska kronor. De beslagtagna potensmedlen utgör mer än hälften (56 procent) av alla läkemedel som under tidsperioden beslagtogs i Storbritannien.   Därför kan Viagra över disk vara en bra lösning  syfte att minska de risker som är förknippade med användning av falska läkemedel som köps via nätet, samt för att öka antalet män med impotens som söker vård för sitt tillstånd, utreder nu brittiska MHRA på läkemedelstillverkaren Pfizers begäran huruvida apotekare bör få rätt att sälja sildenafil (den verksamma ingrediensen i Viagra) över disk, enligt biopharmadive.com. Förespråkare för denna förändring menar att man på så sätt skulle ge män som lider av impotens en mer bekväm, säkrare och möjligtvis även mindre avskräckande möjlighet att införskaffa läkemedlet och samtidigt få professionell rådgivning. MHRA utvärderar för närvarande den feedback man fått från allmänheten, som mellan 27 mars och 18 april i år kunde lämna sina synpunkter i ärendet. Detta är inte första gången som Pfizer har försökt göra sildenafil (Viagra) tillgängligt över disk. Redan 2007 ansökte företaget till EU:s läkemedelsmyndighet European Medicines Agency (EMA) om att göra Viagra till ett receptfritt läkemedel inom EU. Efter att en kommitté inom myndigheten uttryckt oro över avsaknaden av medicinsk övervakning, vilket kunde fördröja diagnostiseringen av eventuella underliggande hjärt-kärlsjukdomar, drog Pfizer tillbaka sin ansökan. Kommittén var även bekymrade över att framför allt yngre människor skulle kunna öka användningen av läkemedlet som en “fritidsdrog” om sildenafil blev tillgängligt över disk på apotek. Egentligen ingen stor förändring Faktum är att sildenafil har gått att köpa över disk på brittiska apotek sedan 2007, även om läkemedlet då endast har varit tillgängligt för vissa patientgrupper. Det brittiska apotekets Boots blev första apotek i Storbritannien att tillhandahålla Viagra utan recept. 2009 utökade apotekskedjan försäljningen av sildenafil över disk till fler filialer, efter att inledningsvis ha testat tjänsten i en begränsad omfattning. Därefter har fler brittiska apotek hakat på och sålt såväl sildenafil som andra PDE5-hämmare enligt samma villkor. Att ändra statusen på sildenafil från receptbelagt läkemedel till receptfritt sådant är därför i praktiken inget särskilt stort steg. Apotekarna skulle göra en professionell bedömning från fall till fall, precis som de gör när det gäller andra läkemedel, när de beslutar om huruvida en viss patient bör få köpa sildenafil eller inte. Hänsyn tas då till kontraindikationer, läkemedelsinteraktioner och eventuella biverkningar när man tar Viagra. Apotekare kan eventuellt behöva viss utbildning för att kunna identifiera de patienter som eventuellt lider av bakomliggande hjärt-kärlsjukdom, ångest, depression eller alkoholmissbruk, samt för att ge dessa patienter stöd och rådgivning. I slutändan bör fokus inför en eventuell förändring ligga på patienterna. Att låta apotekare sälja sildenafil över disk skulle ge män ytterligare en kanal, som vissa patienter förmodligen skulle tycka vore mindre avskräckande än att konsultera sin läkare. På så sätt skulle apoteken öka bekvämligheten och säkerheten, samtidigt som de skulle kunna ge professionell rådgivning och i slutändan en behandling mot ett tillstånd som påverkar livskvaliteten för ett stort antal män och kvinnor.

I snart 20 år har det lilla blå potenspillret Viagra funnits på marknaden. Detta potensmedel från Pfizer var den första orala läkemedlet mot erektil dysfunktion (impotens). Sedan läkemedlet lanserades 1998 har fler än 64 miljoner män världen över förskrivits Viagra. Samtidigt finns dock en stor marknad för illegala läkemedel mot impotens, då vissa män hellre vänder sig till internet för beställning av Viagra snarare än att diskutera sina sexuella problem med sin läkare.

Varje år beslagtas stora mängder illegala läkemedel i Europa. Mellan 2016 och 2017 beslagtog den brittiska läkemedelsmyndigheten Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) olicensierade och falska läkemedel mot impotens till ett värde av 15,7 miljoner pund, vilket motsvarar 178,2 miljoner svenska kronor. De beslagtagna potensmedlen utgör mer än hälften (56 procent) av alla läkemedel som under tidsperioden beslagtogs i Storbritannien.

 

Därför kan Viagra över disk vara en bra lösning

 syfte att minska de risker som är förknippade med användning av falska läkemedel som köps via nätet, samt för att öka antalet män med impotens som söker vård för sitt tillstånd, utreder nu brittiska MHRA på läkemedelstillverkaren Pfizers begäran huruvida apotekare bör få rätt att sälja sildenafil (den verksamma ingrediensen i Viagra) över disk, enligt biopharmadive.com. Förespråkare för denna förändring menar att man på så sätt skulle ge män som lider av impotens en mer bekväm, säkrare och möjligtvis även mindre avskräckande möjlighet att införskaffa läkemedlet och samtidigt få professionell rådgivning. MHRA utvärderar för närvarande den feedback man fått från allmänheten, som mellan 27 mars och 18 april i år kunde lämna sina synpunkter i ärendet.

Detta är inte första gången som Pfizer har försökt göra sildenafil (Viagra) tillgängligt över disk. Redan 2007 ansökte företaget till EU:s läkemedelsmyndighet European Medicines Agency (EMA) om att göra Viagra till ett receptfritt läkemedel inom EU. Efter att en kommitté inom myndigheten uttryckt oro över avsaknaden av medicinsk övervakning, vilket kunde fördröja diagnostiseringen av eventuella underliggande hjärt-kärlsjukdomar, drog Pfizer tillbaka sin ansökan. Kommittén var även bekymrade över att framför allt yngre människor skulle kunna öka användningen av läkemedlet som en “fritidsdrog” om sildenafil blev tillgängligt över disk på apotek.

Egentligen ingen stor förändring

Faktum är att sildenafil har gått att köpa över disk på brittiska apotek sedan 2007, även om läkemedlet då endast har varit tillgängligt för vissa patientgrupper. Det brittiska apotekets Boots blev första apotek i Storbritannien att tillhandahålla Viagra utan recept. 2009 utökade apotekskedjan försäljningen av sildenafil över disk till fler filialer, efter att inledningsvis ha testat tjänsten i en begränsad omfattning. Därefter har fler brittiska apotek hakat på och sålt såväl sildenafil som andra PDE5-hämmare enligt samma villkor.

Att ändra statusen på sildenafil från receptbelagt läkemedel till receptfritt sådant är därför i praktiken inget särskilt stort steg. Apotekarna skulle göra en professionell bedömning från fall till fall, precis som de gör när det gäller andra läkemedel, när de beslutar om huruvida en viss patient bör få köpa sildenafil eller inte. Hänsyn tas då till kontraindikationer, läkemedelsinteraktioner och eventuella biverkningar när man tar Viagra.

Apotekare kan eventuellt behöva viss utbildning för att kunna identifiera de patienter som eventuellt lider av bakomliggande hjärt-kärlsjukdom, ångest, depression eller alkoholmissbruk, samt för att ge dessa patienter stöd och rådgivning.

I slutändan bör fokus inför en eventuell förändring ligga på patienterna. Att låta apotekare sälja sildenafil över disk skulle ge män ytterligare en kanal, som vissa patienter förmodligen skulle tycka vore mindre avskräckande än att konsultera sin läkare. På så sätt skulle apoteken öka bekvämligheten och säkerheten, samtidigt som de skulle kunna ge professionell rådgivning och i slutändan en behandling mot ett tillstånd som påverkar livskvaliteten för ett stort antal män och kvinnor.