Cobots och Industri 4.0: Den fjärde industriella revolutionen är på väg

Skriven av Mikkel

40 veckor sedan

|

09/08/2023

Vår tid kännetecknas av ständiga teknologiska framsteg. För bara några decennier sedan banade internet vägen för aldrig tidigare skådade möjligheter till kunskapsdelning.

Sociala medier har sedan mitten av 2000-talet gjort det möjligt för oss att hålla kontakten med vårt nätverk mer effektivt än någonsin tidigare.

Och med dagens smartphones kan du enkelt ha hela ditt liv med dig på språng – oavsett vart du är på väg. Den teknologiska och digitala utvecklingen har inte minst gjort ett starkt intåg på arbetsmarknaden.

Därför talar folk i vissa kretsar om en fjärde industriell revolution som nu är på väg och småningom börjar ta över fabriker över hela den moderna världen.

De fyra industriella revolutionerna

Den första industriella revolutionen inträffade mellan cirka 1760 och 1840, då arbetsmarknaden såg en övergång från manuell arbetskraft till mer mekaniserade produktionsprocesser.

Den andra revolutionen varade från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet. Här började uppfinningar som elektricitet, telekommunikation, bilar och flyg markant förändra vårt sätt att arbeta och umgås med varandra.

Från 1960-talet till omkring år 2000 såg vi den tredje revolutionen, som särskilt drevs av elektronik, automatisering och digitalisering. Och den fjärde industriella revolutionen, som ibland också kallas Industri 4.0, definieras av den omfattande integrationen av digitala teknologier, dataanalys och anslutning inom den sektor som sysslar med produktion.

Cobots och Industri 4.0

Industri 4.0 inkluderar bland annat användning av artificiell intelligens, molnberäkning och användning av IoT, alltså internet of things. IoT är ett teknologiskt koncept där olika och separata fysiska enheter är anslutna till både internet och varandra och därmed kontinuerligt kan utbyta data och information.

De så kallade kollaborativ robotar eller "cobots", som är särskilt framställda för att kunna interagera med människor, tar också en central plats i de fabriker som driver sin verksamhet med utgångspunkt i den fjärde industriella revolutionens många framsteg.

Industri 4.0 och "smarta fabriker" De fyra industriella revolutionerna har alla haft som mål att både effektivisera och optimera tidens vardag, sysslor och processer. Cobots förmåga att samarbeta med mänskliga arbetare och därmed utföra uppgifter som kräver konsistens, hastighet och precision gör att de spelar en avgörande roll på de institutioner som idag kallas "smarta fabriker".

Det sammanlänkade nätverket av människor, cobots och AI-enheter möjliggör utbyte av data som samlas in från de kollaborativa robotarna, den artificiella intelligensen, produktionsutrustningen och från olika logistik.

Detta gör att det på de smarta fabrikerna har etablerats en förbindelse mellan alla de komponenter som är i arbete. Den stora mängden data gör dagens fabrikers ansvariga i stånd att optimera processer, förutsäga olika underhållsbehov, upptäcka avvikelser så snart de inträffar och fatta informerade och långsiktigt hållbara beslut.

Framtidens industri?

Hur länge Industri 4.0 kommer att vara aktuell är inte att säga. Men det bör inte råda något tvivel om att både cobots, artificiell intelligens och datadrivna teknologier är här för att stanna – både i den privata sfären och på den globala arbetsmarknaden.