Vad säker kemikaliehantering innebär

Valdemar Lind

124 veckor sedan

|

09/03/2022
Sponsrat innehåll
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
När man talar om säker kemikaliehantering syftas det på att hantera kemikalier på ett sätt som inte resulterar i vare sig problem med miljö eller hälsa. Särskilda lagar och regler ska upprätthållas och det ska inte tas några genvägar. Vi kommer i den här artikeln att tala mer om vad säker kemikaliehantering faktiskt innebär och vad din verksamhet bör ta hänsyn till om ni hanterar kemikalier. Punkter som ska kommas ihåg kring kemikaliehantering Det allra första som måste tas i beaktande är vikten av rutiner när det gäller just kemikaliehantering. Dessa rutiner hjälper er verksamhet att kunna bibehålla en hälsosam arbetsmiljö där ingen riskerar att komma till skada. Du ska vara fullt medveten om de kemiska artiklarna som finns på plats, antalet, hur de dras nytta av samt vilka risker som förknippas med dessa artiklar. De anställda som hanterar de kemiska artiklarna ska kunna ha enkel tillgång till all fakta som krävs för en säker arbetsplats. Att bedöma riskerna Vi har tidigare nämnt risker av kemikaliehantering, men hur kan ni vara medvetna om exakt vilka risker som finns? Det är här som en riskbedömning kommer in i bilden. Genom den här riskbedömningen kommer ni att få reda på hur ni ska gå till väga för att hantera kemikalierna utan några osäkerheter. Det första som sker under riskbedömningen är att de kemikaliska artiklarna och potentiella riskfyllda situationer identifieras. Bedöm därefter hur farliga dessa risker är och ta därefter beslut kring vad som kan göras för att riskerna ska bli så minimala som möjligt. När detta är klappat och klart är det dags att kolla upp så att åtgärderna som ni bestämde har genomförts på ett bra sätt och att ni har fått resultatet som ni var ute efter. Att säkerställa att kemikalier förvaras på rätt sätt På tal om att minimera risker är det inte bara hanteringen av kemikalierna som ska ske på ett så säkert sätt som möjligt, utan även förvaringen av kemikalier. Kontrollera exempelvis om det finns särskilda kemikalier som inte är säkra att förvara i närheten av varandra och utför grundlig research för att ta reda på hur varje kemisk produkt är menad att förvaras för att minimera risker. När allt är sagt och gjort är det kunskap, research och ordentliga försiktighetsåtgärder som kommer att säkerställa att arbetsplatsen blir så säker som möjligt.

När man talar om säker kemikaliehantering syftas det på att hantera kemikalier på ett sätt som inte resulterar i vare sig problem med miljö eller hälsa. Särskilda lagar och regler ska upprätthållas och det ska inte tas några genvägar. Vi kommer i den här artikeln att tala mer om vad säker kemikaliehantering faktiskt innebär och vad din verksamhet bör ta hänsyn till om ni hanterar kemikalier.

Punkter som ska kommas ihåg kring kemikaliehantering

Det allra första som måste tas i beaktande är vikten av rutiner när det gäller just kemikaliehantering. Dessa rutiner hjälper er verksamhet att kunna bibehålla en hälsosam arbetsmiljö där ingen riskerar att komma till skada. Du ska vara fullt medveten om de kemiska artiklarna som finns på plats, antalet, hur de dras nytta av samt vilka risker som förknippas med dessa artiklar. De anställda som hanterar de kemiska artiklarna ska kunna ha enkel tillgång till all fakta som krävs för en säker arbetsplats.

Att bedöma riskerna

Vi har tidigare nämnt risker av kemikaliehantering, men hur kan ni vara medvetna om exakt vilka risker som finns? Det är här som en riskbedömning kommer in i bilden. Genom den här riskbedömningen kommer ni att få reda på hur ni ska gå till väga för att hantera kemikalierna utan några osäkerheter.

Det första som sker under riskbedömningen är att de kemikaliska artiklarna och potentiella riskfyllda situationer identifieras. Bedöm därefter hur farliga dessa risker är och ta därefter beslut kring vad som kan göras för att riskerna ska bli så minimala som möjligt. När detta är klappat och klart är det dags att kolla upp så att åtgärderna som ni bestämde har genomförts på ett bra sätt och att ni har fått resultatet som ni var ute efter.

Att säkerställa att kemikalier förvaras på rätt sätt

På tal om att minimera risker är det inte bara hanteringen av kemikalierna som ska ske på ett så säkert sätt som möjligt, utan även förvaringen av kemikalier. Kontrollera exempelvis om det finns särskilda kemikalier som inte är säkra att förvara i närheten av varandra och utför grundlig research för att ta reda på hur varje kemisk produkt är menad att förvaras för att minimera risker. När allt är sagt och gjort är det kunskap, research och ordentliga försiktighetsåtgärder som kommer att säkerställa att arbetsplatsen blir så säker som möjligt.