Hur korsar du benen? Svaret kan avslöja ett centralt personlighetsdrag

Skriven av Ida Hansson

3 veckor sedan

|

01/05/2024
Foto: Jagranjosh
Foto: Jagranjosh
Hur korsar du benen? Svaret kan avslöja en central personlighetsdrag

Kroppsspråk kan avslöja mer om din personlighet än du kanske är medveten om.

Ett intressant perspektiv på förståelsen av våra omedvetna signaler är hur vi korsar benen när vi sitter. En handling som många av oss utför automatiskt kan faktiskt vara en indikator på våra inre drag och preferenser.

Foto: Jagranjosh

#1

När någon sitter med ena benet korsat över det andra, kan detta tyda på en personlighet som omfattar mycket kreativitet. Dessa individer är ofta bra samtalspartners, som kan verka försiktiga och reserverade vid första anblicken, men som visar sig vara varma och engagerande när man lär känna dem bättre.

De värdesätter djupa, meningsfulla relationer och prioriterar personlig utveckling högt.

#2

Å andra sidan speglar en 'fyrtals' sittställning – där ena ankeln vilar på motsatt knä – ofta en personlighet som utstrålar självförtroende och avslappnad auktoritet. Det är en grupp människor som projicerar en aura av dominans och kontroll, vilket kan locka andra. De är typiskt självständiga, oberoende och trivs med att ta ansvar.

Dessa personer ägnar också betydande tid åt självreflektion. De är målinriktade och strävar ständigt efter att förbättra sig själva, vilket ofta speglas i deras karriär och utbildningssträvanden. De har en lugn självsäkerhet som kommer till uttryck i alla deras strävanden.