Snart är det olagligt att köpa cigaretter - ÖVERALLT

Skriven av Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Den som för närvarande är under 14 år kommer aldrig i sitt liv att kunna köpa cigaretter.

För varje år kommer förbudet att öka med 1 år, så det gäller så småningom alla åldersgrupper.

Det är den plan som Nya Zeelands regering har beslutat att genomföra i kampen mot målet om ett helt rökfritt Nya Zeeland till 2025.

"Vi vill säkerställa att unga människor aldrig börjar röka, så vi kommer att göra det till ett brott att sälja eller tillhandahålla tobaksprodukter som ska rökas, till grupper av ungdomar", sa hälsominister Ayesha Verrall på torsdagen, enligt Daily Mail.

I teorin innebär det att 65 år efter att lagen träder i kraft, kommer handlare bara att kunna köpa cigaretter, om de kan bevisa att de är minst 80 år gamla.

Men i praktiken hoppas tjänstemän att rökningen kommer att försvinna flera år tidigare, eftersom planen sätter som mål, att mindre än  5% av nyzeeländare ska röka år 2025.

När de de nya restriktionerna offentliggjordes sa Verrall:

"Människor som är 14 år, när lagen träder i kraft, kommer aldrig att kunna köpa tobak lagligt. Vi minskar också tillgängligheten av tobaksvaror. De nya lagarna kommer att innebära att endast tobaksprodukter, som ska rökas, som innehåller mycket låga nivåer av nikotin får säljas, med en markant minskning av antalet butiker som får sälja dem."

Bara 500 butiker över hela landet kommer att få sälja cigaretter när den nya lagstiftningen implementeras och en butik kommer att behöva ansöka om tillstånd motsvarande en flaskbutiks tillstånd att sälja alkohol.

Inga ytterligare ökningar av cigaretter har ännu påvisats.

Det är annars den strategi som har praktiserats de senaste 10 åren.

Ett paket med 20 Marlboro-cigaretter i Nya Zeeland kostar för närvarande runt Nya Zeeland 33 dollar, vilket motsvarar  cirka 300 svenska kronor.

Enbart denna strategi hade inte den effekt som krävs för att nå 2025-målet, och därför vidtas nu mer drastiska åtgärder.