Studie: Kvinnliga patienter löper större risk att dö om kirurgen är en man

Skriven av Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En kanadensisk studie visar att kvinnor löper 32 % större risk att dö under operation om operationen utförs av en manlig läkare. Som jämförelse är det ingen skillnad för manliga patienter.

En studie gjord av University of Toronto visar på en oroande trend när män opererar kvinnor. Studien visar att kvinnor löper 32 procent större risk att dö under eller efter en operation om kirurgen är en man.

Dessutom visade studien också att kvinnor samtidigt har 15 procent större risk för ett sämre förlopp efter operationen om de opererades av en man än vad de skulle ha om kirurgen var kvinna.

Studien har därför väckt en debatt om huruvida läkare omedvetet påverkas av patientens kön. Det skriver Unilad.

Studien har analyserat mer än 1,3 miljoner patienter och nästan 3.000 kirurger och undersökt resultatet av 21 olika typer av operationer, allt från enkla knä- eller höftoperationer till avancerade hjärn- och hjärtoperationer.

Som jämförelse fann studien att kirurgens kön inte hade någon betydelse för manliga patienter, och kvinnliga patienter presterade varken bättre eller sämre än män när det var en kvinnlig kirurg. Å andra sidan var det betydligt värre för de kvinnliga patienterna än för de manliga om kirurgen var en man.

Enligt The Guardian uttalade medförfattare till studien Dr Angela Jerath: "Detta resultat har märkbara medicinska konsekvenser för kvinnliga patienter." Hon utvecklade: "Vi har visat i vår rapport att vi sviker några av våra kvinnliga patienter och att vissa i onödan "faller till golvet" med negativa och i vissa fall dödliga konsekvenser."

Jerath konstaterade att studiens resultat är "oroande" och "störande" och betonade samtidigt att manliga och kvinnliga kirurger får exakt samma utbildning och att det därför inte kan bero på tekniska skäl.

Hon menar istället att orsaken kan vara en "undermedveten, djupt rotad partiskhet, stereotyper och attityder", precis som "skillnaden mellan manliga och kvinnliga fysiska arbetsmetoder, beslutsfattande och bedömning" kan vara orsaker.

Ortopedisk kirurg från Royal College of Surgeons of England, Scarlett McNally, berättade för The Guardian att orsaken kan vara att kvinnliga patienter är säkrare att prata med kvinnliga än manliga kirurger, och att kvinnor ofta är mer benägna att följa andra kvinnors råd.