Läkare varnar för stigande trend hos nyblivna mammor

Foto: Instagram

Om du är en höggravid kvinna, som snart ska föda, är det en dålig ide att inte klippa navelsträngen på din nyfödda.

En grupp engelska läkare varnar nu för den så kallade “lotus-födseln”, där nyblivna föräldrar låter barnets navelsträng sitta fast i moderkakan, tills strängen själv faller av. Trenden finns även i Sverige, men enligt läkarna kan det finnas bakterier i moderkakan, som kan sprida sig till barnet. 

Det brukar vara den nyblivna fadern som klipper av navelsträngen, när barnet har kommit ut ur mammas mage. Men ett stigande antal föräldrar väljer att ta barnet med hem från BB och låta den nyfödda sitta fast med moderkakan tills navelsträngen själv faller av efter ett par veckor. Glada och stolta visar föräldrarna upp deras baby på Instagram med en halv meter navelsträng bunden till en moderkaka i en spann eller en korg.

“Lotus-födseln” är enligt dess efterföljare mer naturlig och näringsrik för barnet än den kliniska avklippningen av navelsträngen, så snart barnet har kommit till världen. 

Trenden finns även här hemma, även om det inte finns exakt antal på hur många föräldrar som väljer den sena avnavlingen på barnet. Förespråkare för lotus-födslen menar enligt Dailymail.co.uk, att barnet utsätts för stress, när det skärs bort från den naturliga blodtillförsel som strömmar från moderkakan. Men det kan finnas bakterier i moderkakan, som kan överföras till barnet, berättar den brittiske läkarkåren, som varnar för den sena avnavlingen.

Då brittiska läkare först stötte på trenden bland nyblivna föräldrar tillbaka i 2008 uttalade sig en talesman från The British Royal College of Obstetricians and Gynecologists, att det lätt kan finnas bakterier i moderkakan, då den är fylld med blod. Kort efter att navelsträngen har slutat att pulsera, är det inte längre cirkulation till moderkakan, som helt enkelt är död vävnad. Alltså en slem- bakteriesugare. 

“Om föräldrarna ändå väljer att inte klippa navelsträngen, rekommenderar vi starkt att man håller ett skarpt öga på barnet efter tecken på infektioner,” sa en talesman enligt Dailymail.co.uk.

På Instagram trendar hashtaggen “tree of life”, som supplement till bilderna av barnen och deras moderkakor. Lotus-födselns discipliner ser det som att barnet är förbundet till moderkakan - livets träd - och naturen de första dagarna i livet. 

Men det finns också forskning som visar, att det kan vara en fördel att låta navelsträngen sitta kvar på barnet, då det kan tillföra barnet extra syrerikt blod. Men strängen ska inte sitta fast i längre än tre minuter - sedan ska den klippas av.

View this post on Instagram

#EzRepost @only_one_takeya with @ezrepostapp @Regrann from @frobabies - Lotus Birth: Lotus birth (or umbilical nonseverance) is the practice of leaving the umbilical cord uncut after childbirth so that the baby is left attached to the placenta until the cord naturally separates at the umbilicus, usually a few days after birth. Here are 7 reasons why you might consider lotus birth: Your baby receives all of the placental blood as the umbilical cord is left Promotes a time of rest and peace allowing new parents and their baby to adjust Mother and baby stay together, enhancing the bonding process. Mothers are more likely to rest and recover from birth as they are encouraged to stay with their babies as much as possible. Babies are less likely to be disturbed by being “passed around” as visitors are more likely to be like-minded about lotus birth. Babies are observed by their parents to be calmer and more peaceful than those who have their cords cut immediately after birth. The process and practice honours the connection the baby has had with the placenta that has nourished her for nine months and values the transition stage between womb and world. 🌍#Frobabies #babyFever #melanin #maternity #expecting #babybump #pregnant #newborn #organic #breastfeed #momsofinstagram #mommyblogger #bestoftheday #photooftheday #blacklOve #mommylife #bumppositive #survivor #momlife #queen #goddess #lotusbirth #blackpregnancy#fromomchronicles #treeoflife - #regrann

A post shared by LET ME DOMINATE (@ancient_godz) on