5 saker som högsensitiva personer gör

Skriven av Johanna Frid

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Passar det in på dig själv eller någon du känner?

"Högsensitiva personer" har hamnat på radarn för psykologer, på arbetsplatser och inom barnomsorgen, och omfattar människor som kanske inte (uteslutande) beskriver sig själva som introverta, utan (också) som något annat. 

De upplever t ex ett ökat behov av att dra sig tillbaka efter en lång på jobbet eller i skolan med oväsen och många intryck; de är med andra ord särskilt känsliga och därför forskar man nu i att definiera de begrepp och saker som högsensitiva upplever.

Enligt Psychology Today finns det dock en rad tecken som de flesta högsensitiva kan känna igen sig i - och som andra kanske ha nytta av för att bättre kunna hantera högkänsliga kollegor eller familjemedlemmar. 

Listan är sammansatt av psykoterapeuten och författaren till bestsellern “13 things Mentally Strong People Don’t Do”, Amy Morin. Den beskriver följande saker som högsensitiva gör:

1) De vantrivs i öppna kontorslandskap

Stora kontor är det värsta stället att befinna sig en längre tid för en högsensitiv person. Lukter, ljus, telefoner som ringer och folk som pratar blir snabbt för mycket att smälta för dem.

2) De blir överväldigade av att få för många uppgifter på samma gång

Högsensitiva personer reagerar negativt när de får flera uppgifter på samma gång. De trivs inte och blir stressade och får därmed svårt att lösa uppgifterna.

3) De bryter snabbare ihop om de blir pushade


Presentationer för kollegerna eller en skärm med löpande resultat bland alla anställda är inte det bästa sättet att motivera den högsensitiva. De klarar sig betydligt bättre om de får pyssla med uppgifterna ifred, bakom skrivbordet eller hemifrån.

4) De är särskilt uppmärksamma på andras känslor


Precis som de själva blir väldigt påverkade av ljud, ljus och omgivningar kan de blixtsnabbt märka när andra har det dåligt eller vantrivs. Det blir nästan en börda för den högsensitiva när andra har det dåligt.

5) De blir intensivt berörda av konst

En vacker målning, en rörande melodi: konstnärliga intryck sätter snabbt känslorna i rullning hos den högsensitiva. 

Amy Morin avslutar sin lista på allt som allt nio punkter med att understryka att högsensitivitet inte uteslutande är en utmaning eller något negativt att leva med, utan däremot också en styrka, eftersom den högsensitiva är extra medveten om sin omgivning.  

Personen ifråga lägger märke till detaljer och behöver bara veta hur han eller hon skyddar sig själv mot de intryck som hen blir negativt påverkad av - så att det kan vändas till något positivt.