Hur snabbt försvinner alkoholen ur kroppen och kan man nyktra till snabbare?

Johanna Ekman

2 veckor sedan

|

02/07/2024
Hälsa
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Alkohol påverkar kroppen omedelbart, men hur länge stannar den egentligen?

Alkoholens effekter kan märkas nästan omedelbart och varar länge – något som många har erfarenhet av genom baksmällan.

För att förstå hur länge alkohol faktiskt finns kvar i systemet är avgörande för att dricka ansvarsfullt och säkert.

Ian Budd, apotekare för Chemist4U, ger en inblick i hur kroppen hanterar alkohol:

"När den intagits absorberas alkohol i blodet genom magen och tunntarmen. Levern spelar en central roll i att bryta ner alkoholen, där cirka 90% av alkoholen metaboliseras genom enzymer som alkoholdehydrogenas (ADH) och aldehyddehydrogenas (ALDH). Alkoholen omvandlas först till acetaldehyd, sedan till ättiksyra, och slutligen till koldioxid och vatten som utsöndras från kroppen."

Han fortsätter, "En liten procentandel av alkoholen utsöndras också oförändrad genom urin, svett och andedräkt."

Att förstå hur snabbt man kan nyktra till är mer komplicerat än man kan tro enligt rapporterar från brittiska Metro.

Enligt Ian bryter levern ner alkohol till andra substanser med en hastighet av ungefär en dryck per timme.

"En standarddrink definieras vanligtvis som innehållande ungefär 10 gram ren alkohol," säger han, vilket kan vara ett litet glas vin eller en liten öl.

Det finns dock individuella skillnader.

"Generellt sett tenderar individer med högre kroppsvikt att metabolisera alkohol snabbare på grund av en större distributionsvolym för alkohol i kroppen. Men andra faktorer som ålder kan sänka metabolismen, eftersom leverfunktionen vanligtvis minskar med åldern. Könsskillnader spelar också en roll, där kvinnor ofta metaboliserar alkohol långsammare än män," förklarar Ian.

Trots att alkoholen bryts ner kan effekterna kvarstå.

"Även om en drink per timme metaboliseras, kan flera drinkar fortfarande utgöra en betydande risk på grund av kvarstående nedsättning," tillägger han.

Dessutom kan alkohol och dess biprodukter fortfarande upptäckas i ditt system, vilket kan innebära att du misslyckas med ett blåstest flera timmar senare.