Kommunen vädjar: “Lämna inte era barn på förskolan”

Foto: Shutterstock

Den fortsatt ökade smittspridningen har lett till extrem hög sjukfrånvaro från medarbetare på kommunens förskolor och fritids.

Sjukfrånvaron ser inte likadan ut i olika delar av kommunen, men alla är är pressade och jobbar i ett ansträngt läge.

Läs också

Pappa lät sin 3-åriga dotter välja kläder till skolbilden: Nu går bilden världen runt

Nu vädjar Haninge kommun alla vårdnadshavare att inte lämna sina barn på förskola och diverse fritidsaktiviteter om man inte verkligen måste.

Det gäller fram till 4 februari.

“Närundervisning är viktig för barn och unga och bedrivs i största möjliga mån, men det rådande läget gör att vi tillfälligt tvingas ställa om,” säger Henrik Lindh, utbildningsdirektör i Haninge kommun til mitt.se och fortsätter:

“Vi ser över varje skolas förutsättningar dagligen och beslutar om distans- och fjärrundervisning samt stängning för de verksamheter där alternativ inte finns”.

Kommunen meddelar även att föräldrar med samhällsviktiga yrken, samt föräldrar till barn med fysiska, psykiska besvär eller an andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kommer att erbjudas förskola eller fritidshem även under eventuell stängningstid.

Läs också

11-åriga Michelle får sin mens: Några veckor senare ropar hon på sin mamma från badrummet