Polisens nya strategi mot kriminaliteten: Straffskärpningar införda

Skriven av Henrik R

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Från och med i lördags 1 juli har en rad straffskärpningar i landet införts

I ett försök att bekämpa den ökande brottsligheten i Sverige, har polisen infört en rad straffskärpningar från och med den 1 juli 2023. Dessa ändringar riktar sig särskilt mot gängmedlemmar och de som rekryterar till gäng.

De nya lagarna innebär skärpta straff för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning och grov utpressning. Dessutom har straffet för narkotikaförsäljning skärpts.

En ny typ av straffskärpningsbestämmelse har införts som riktar sig mot våldsamma uppgörelser bland kriminella, och det har införts en ny straffbestämmelse som gör det straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet.

Gränsen för häktningspresumtionen vid misstanke om allvarlig brottslighet har sänkts från två år till att gälla brott med ett minimistraff om fängelse i ett år och sex månader.

Polisen i Helsingborg delade information om de nya lagarna på sin Facebooksida, där de skrev: "Så har vi ett antal riktigt dåliga nyheter för gängmedlemmar, rekryterare till gäng och andra kriminella.

Från och med i lördags 1 juli har en rad straffskärpningar i landet införts. Ändringarna syftar till att markera allvaret i brott som begås i kriminella nätverk och vid kriminella uppgörelser och för att ge rättsväsendet utvidgade möjligheter att bekämpa sådan kriminalitet."

Polischefen Mattias Sigfridsson, som arbetar i nordvästra Skåne, välkomnar de nya lagarna. Han säger: "Dessa nya lagar ger oss inom polisen ytterligare verktyg att komma åt den grova brottsligheten. Det blir ett viktigt komplement till det brottsförebyggande arbete som Polismyndigheten också bedriver."

Dessa ändringar kommer i en tid då brottsligheten i Sverige har ökat. Under de senaste åren har landet skakats av både skjutningar och dödligt våld som har väckt stor uppmärksamhet. Enligt Nationella Trygghetsundersökningen från 2022 svarade 46% av de mellan 16-84 år att de i stor utsträckning är oroliga för brottsligheten i samhället.