Sommaren erbjuder svalkande dopp men se upp: risk för otjänliga badplatser

Skriven av Henrik R

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Risk för otjänliga badplatser

När termometern visar upp mot 30 grader och solen strålar från en klarblå himmel, lockar sommaren många till att svalka av sig i vattnet. Men det är viktigt att vara medveten om farorna som kan lurar under ytan.

Trots det glädjande faktumet att vattenkvaliteten vid 421 av EU-baden har klassificerats som utmärkt, bra eller tillfredsställande, vilket motsvarar cirka 91 procent, finns det även tolv EU-bad där vattenkvaliteten bedömts som dålig, enligt rapportering från SVT.

Vid dessa provtagningar mäts två typer av indikatorbakterier som kommer från avföring, inklusive E.coli och intestinala enterokocker.

"Det kan vara människor eller djur i direkt kontakt, men det kan också vara dagvatten och bräddningar som är orsaken", förklarar Ema Glad, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten. Hon påpekar också att det är av största vikt att inte svälja badvatten, då bakterierna inte kan skada en om de inte kommer in i matsmältningssystemet.

Här är de svenska badplatserna som avråds i sommar:

Sex av badplatserna som man avråds att bada i ligger i Mälaren i Stockholm, nämligen Kaananbadet Östra, Långholmens strandbad, Maltesholmsbadet Östra, Smedsuddsbadet Östra, Sätrastrandsbadet Norra och Ängbybadet Östra.

I Helsingborg avråds bad vid Vikingstrand och Örby Ängar. I Landskrona är det Kyrkbacken och i Lomma är det Hamnhusen som rekommenderas att undvika.

Andra platser att undvika är Gäddeholm i Västerås och Skräcklan-barnbadet på grund av dålig vattenkvalitet.

Det finns också faror med algblomning. Cirka 30 till 40 procent av algblomningen i Sverige är farlig. Då är vattnet grumligt och siktdjupet är dåligt, vilket kan vara tecken på algblomning. Vid dessa tillfällen rekommenderas både människor och djur att undvika att bada.

De första symptomen på algförgiftning hos människa och djur brukar uppträda några timmar efter bad och inkluderar hudutslag och klåda, ögonirritation, huvudvärk, magsjuka med illamående, kräkningar och diarré, feber, samt muskelsvaghet. Det finns även en risk för badsårsfeber, en infektion som kan uppstå om en viss typ av bakterier kommer i kontakt med sår, hörselgångar eller tarmarna.

Det är viktigt att vara medveten om dessa risker och undvika att bada på dessa platser för att säkerställa en säker och njutbar badsäsong.