Swedbank rapporterar enorm vinstökning

Skriven av Henrik R

Swedbank rapporterar enorm vinstökning.

Swedbank har rapporterat en betydande ökning av sitt rörelseresultat för första kvartalet 2023, vilket har lett till en stark reaktion på marknaden. Rörelseresultatet, som är ett mått på vinstmarginalen före räntor och skatter, steg till 10 977 miljoner kronor under första kvartalet 2023, en markant ökning jämfört med motsvarande period föregående år då siffran landade på 6 206 miljoner kronor.

Enligt SvD är den främsta orsaken till den kraftiga ökningen räntenettot, det vill säga intäkterna från in- och utlåningen. Under första kvartalet 2023 steg Swedbanks räntenetto till 12 miljarder kronor, en ökning med 77 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

En granskning av SvD visar att de svenska bolånen, i kombination med billig inlåning, är de primära anledningarna till det starka resultatet. Bankens räntenetto för Sverige har ökat med 87 procent jämfört med 77 procent för bankens totala räntenetto.

"Alla banker behöver hitta en balans mellan lönsamhet och värdet av att behålla sina marknadsandelar och det är tydligt att stark lönsamhet är viktigt för Swedbank", säger Louise Welin, senior kreditanalytiker på kreditvärderingsinstitutet Moody’s, till tidningen.

Andra storbanker som Nordea, SEB och Handelsbanken har också rapporterat rekordhöga räntevinster för första delen av 2023. Nästa vecka presenterar storbankerna sina resultat för andra kvartalet av 2023, och bedömare och experter räknar med att bankerna återigen kommer att redovisa rejäla vinstlyft.

Kommer denna vinstökning att påverka Swedbanks framtida strategi? Och hur kommer detta att påverka svenska hushålls möjligheter att låna? Vi får vänta och se.