Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Tråkiga nyheter för ICA.

Matjätten ICA presenterade sitt resultat för årets andra kvartal på torsdagsmorgonen. Trots en ökning av ICA Sveriges omsättning med 1 730 miljoner kronor, visar rapporten på utmaningar för livsmedelskedjan.

Lägre rörelsemarginal

Rörelsemarginalen sjönk till 3,5 procent. ICA Gruppen framhäver att detta beror på lägre volymer och fortsatta prisinvesteringar. Den största utmaningen för matvarubutikerna är ett betydande vinsttapp.

Orsaker till vinsttappet

Lönsamheten i ICA-butikerna har påverkats av hög inflation och minskade volymer. Kedjan menar att vinsttappet delvis beror på satsningar på lägre priser, vilket resulterade i en minskad vinst på 67 miljoner kronor.

Andra delar av koncernen går starkt

Trots vinstminskningen ser ICA positivt på sitt resultat. Apoteket Hjärtat rapporterade ett rekordkvartal med en ökning av sitt rörelseresultat med 57 miljoner kronor. Rimi Baltics resultat förbättrades också kraftigt.

Blandade besked från andra delar av koncernen

ICA Bankens resultat förbättrades med en växande affärsvolym, medan ICA Fastigheter rapporterade motgångar, delvis på grund av genomförda avyttringar och bildandet av ett nytt samägt bolag, Delcore.