Al-Qaida sprider svenskars personuppgifter

Skriven av Henrik R

Foto: Wikipedia Commons
Foto: Wikipedia Commons
Al-Qaida sprider svenskars personuppgifter.

Säkerhetsläget i Sverige har blivit alltmer kritiskt efter att hot har inkommit från flera aktörer under de senaste veckorna. Iran's högsta ledare, Ayatollah Ali Khamenei, har riktat skarp kritik mot Sverige, och terrororganisationen al-Qaida har även framfört hot.

Personuppgifter delas på sociala medier

Nu rapporterar Dagens Nyheter om nya uppgifter som påstår att al-Qaida och dess sympatisörer sprider personlig information om svenska medborgare på sociala medier.

Den danske terrorforskaren Tore Refslund Hamming påpekar att al-Qaida har delat sådana uppgifter under flera månader.

Han säger till DN: "Här är personer vi inte gillar, gör vad ni vill med dem."

Appar som används för spridning

Hamming nämner att det huvudsakligen är apparna Telegram och Rocket Chat som används för att publicera personuppgifter tillsammans med bilder och uppmaningar till våld. Säpo har ännu inte kommenterat dessa uppgifter.

Terrorhotnivån höjs

Säkerhetspolisen har nyligen beslutat att höja terrorhotnivån från 3 till 4, vilket indikerar ett högt hot mot Sverige. Säkerhetspolischef Charlotte von Essen förklarar att Sverige nu ses som ett prioriterat mål för terrorattacker.

Hon betonar vikten av att myndigheter och andra samhällsaktörer fortsätter att vidta åtgärder för att förebygga och minska hotet för terrorattacker i Sverige.

Klicka här för att komma tillbaka