Alarmerande: Läkemedelsverket varnar folk med tatueringar

Ida Hansson

43 veckor sedan

|

14/09/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Läkemedelsverket går ut med allvarlig varning.

Myndigheten har nyligen genomfört en ny granskning av tatueringsfärgers sammansättning, och resultaten är alarmerande.

Av de 46 undersökta tatueringsfärgerna innehåller 15 procent flera cancerframkallande ämnen kända som polycykliska aromatiska kolväten (PAH), enligt Läkemedelsverket.

Dessutom överskrider nästan 40 procent av dessa färger gränsvärdena för tungmetaller som arsenik, kobolt, bly och nickel, vilka kan orsaka cancer eller allergiska reaktioner.

Det är också oroväckande att 96 procent av tatueringsfärgerna inte uppfyller märkningskraven, säger Elmira Tavoosi, senior utredare på Läkemedelsverket.

Detta innebär att företag som inte följer reglerna kan skada sina kunder och att många redan tatuerade personer kan ha använt farliga färger.

Läkemedelsverket uttrycker djup oro över att tillverkare har infört en vilseledande märkning som påstår att produkterna är i linje med EU-lagar (REACH-förordningen), vilket inte stämmer.

Tatueringar har blivit mycket populära i Sverige under de senaste åren, och tillsammans med amerikaner är svenskar de mest tatuerade i västvärlden.

Forskare har tidigare pekat på ett möjligt samband mellan tatueringar och olika former av cancer.