Avslöjar: Här är sveriges största hot

Ida Hansson

42 veckor sedan

|

18/09/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Sveriges överbefälhavare, Micael Bydén, har nyligen uttalat sig om landets säkerhetssituation i en intervju med Göteborgs-Posten.

Trots den spända situationen i närområdet, särskilt med Rysslands invasion av Ukraina, anser Bydén att det största hotet mot Sverige inte är militärt.

Istället pekar han på påverkanskampanjer, informationsoperationer och cyberattacker som de mest akuta hoten. Det sa han i en intervju med Göteborgs Posten.

Bydén menar att dessa hot inte ska underskattas och beskriver situationen som ett "window of opportunity" för terrorister och organiserade brottslingar.

Han uppmanar alla att vara uppmärksamma på vad som händer för att förstå när den normala bilden bryts.

Enligt Bydén finns det "uppenbara kopplingar till grupperingar och stater", och han betonar att det inte bara är Försvarsmakten som behöver vara redo.

Han ser också Sverige som en del av det kollektiva väst som är Rysslands utpekade motståndare.

Regeringen har nyligen föreslagit en budgetökning för Försvarsmakten med 700 miljoner kronor, vilket skulle innebära en total ökning av det militära försvarets anslag med 27 miljarder kronor till nästa år.

Detta skulle vara en ökning på 28 procent och kommer i en tid då Sverige anses befinna sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut.

Bydén understryker vikten av att upprätthålla de relationer Sverige har och ser inga tecken på att Rysslands president Vladimir Putin har sänkt sina ambitioner eller strategiska målsättningar.

Han menar att Sverige, som nyligen har ansökt om medlemskap i Nato, är en del av det kollektiva väst som är Rysslands utpekade motståndare.