Dessa svenskar får pengar tillbaka

Skriven av Henrik R

Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Dessa svenskar får pengar tillbaka

Pensionsmyndigheten har mottagit 100 miljoner kronor från Kronofogden, vilket kommer att fördelas bland de 130 000 personer som har sparat i pensionsbolaget Allras PPM-fonder, rapporterar Expressen.

Om pengarna skulle delas lika mellan alla sparare skulle det innebära cirka 770 kronor per person.

Anna Åkesson, senior expert hos Pensionsmyndigheten, uttrycker hopp om att ytterligare medel kan erhållas genom de berörda förvaringsinstituten och revisionsföretagen som varit inblandade i Allra-skandalen. Pensionsmyndigheten har krävt SEB på 431 miljoner kronor, något som banken har avvisat.

Om parterna inte kan komma överens kommer ärendet att hamna i tingsrätten.

Förra året dömde Svea hovrätt de fyra profilerna i Allra till fängelse. Denna återbetalning till spararna är en del av konsekvenserna efter den rättsliga processen.