Det stormar kring SEB: Anklagas för misskötsel och stäms på svindlande belopp

18/09/2023 13:33

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Wikipedia Commons
Foto: Wikipedia Commons
SEB, en av Sveriges största banker, har kommit under intensiv granskning för sin roll i Allra-skandalen som ägde rum 2012.

Mest läst idag

Pensionsmyndigheten har nu stämt banken och kräver cirka 470 miljoner kronor samt ränta för bankens påstådda underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter som förvaringsinstitut för Allras fonder.

Pensionsmyndigheten menar att SEB inte har uppfyllt sina lagstadgade kontrollskyldigheter, vilket har resulterat i ekonomisk skada för pensionsspararna. Det upplyser myndigheten i et pressmeddelelande.

"Vi har valt att gå vidare i den här delen för att ge drabbade pensionssparare och pensionärer ersättning för den skada de har orsakats," säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Lena Aronsson.

Denna rättsliga åtgärd kommer efter att Allras grundare och tre andra profiler dömdes till långa fängelsestraff för mutbrott och för att ha berikat sig på pensionssparares bekostnad.

Pensionsmyndigheten har därför granskat bankernas roll i denna härvan och anser att SEB har misskött sin roll som förvaringsinstitut.

Som förvaringsinstitut har SEB ansvar för att förvara fondens tillgångar och genomföra regelbundna kontroller av fondens förvaltning och administration.

Men enligt Pensionsmyndigheten har SEB inte skött detta åtagande korrekt, vilket har lett till ekonomiska förluster för pensionsspararna.

Fallet har väckt stor uppmärksamhet och kastar en skugga över SEB:s rykte, samtidigt som det öppnar upp för en diskussion om bankernas ansvar och skyldigheter i finansiella skandaler.

Det återstår att se vilka konsekvenser detta kommer att ha för SEB och för förtroendet för finansinstitut i Sverige.