Dödlig drogtrenden i USA: Fentanyl eskalerar till ännu farligare substanser

Ida Hansson

3 veckor sedan

|

28/05/2024
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Amerikanska myndigheter larmar om en alarmerande ökning av dödsfall relaterade till fentanyloverdoser, där nya, farligare droger som carfentanil nu även gör sitt intåg.

Den amerikanska krisen kring fentanyloverdoser har eskalerat till att bli en av de största hälsokriserna i modern tid.

I Ohio, en av de hårdast drabbade delstaterna, vittnar rättsläkaren Thomas Gilson om den alarmerande situationen.

"Det är skrämmande som fan," säger Thomas Gilson, som arbetar vid den rättsmedicinska avdelningen i Cleveland där majoriteten av obduktionerna visar dödsfall orsakade av den syntetiska opioiden fentanyl, rapporterar TV4 Nyheterna.

Enligt de senaste uppgifterna från folkhälsomyndighet i USA, CDC, har mer än en miljon människor avlidit av överdoser sedan 1999. Gilson uppskattar att omkring 80 procent av de som obduceras vid hans institution är offer för fentanylen.

Ytterligare en oroande utveckling är upptäckten av xylazine, ett bedövningsmedel för större djur, i 30 procent av allt fentanylpulver som beslagtogs under 2023.

Denna tendens är särskilt märkbar i Ohio, där fall av carfentanil, ett ännu starkare djurpreparat, har upptäckts. Enligt Gilson är carfentanil hundra gånger mer kraftfull än fentanyl.

"Fler än hundra tusen människor dör varje år till följd av överdoser, och majoriteten av dem, någonstans mellan 75 och 85 procent, dör av fentanyl," säger Gilson.

Sedan i april har den amerikanska myndigheten för drogbekämpning, DEA, varnat för en ökning av ännu farligare droger blandade med fentanyl.